TH EN

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

โทร 02-934-7344

หน้าหลัก / สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส Senior Accounting Officer
  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   1. จัดทำและตรวจสอบการลงบัญชีต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสภาวิชาชีพบัญชีและนโยบายของบริษัท  

  2. ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้ ให้ถูกต้อง 

  3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายให้ถูกต้อง 

  4. ควบคุมและบริหารงานบัญชีทรัพย์สิน 

  5. จัดเตรียมแบบฟอร์มและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา 

  6. จัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

  7. จัดทำ งบกระแสเงินสด และประมาณการเงินสด 

  8. ตรวจสอบการปิดงบบัญชีและการกระทบยอดบัญชีต่างๆ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 9. ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 

  9. อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  - เพศหญิง/ชาย

  - อายุ 25 ปีขึ้นไป

  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

  - ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และใช้ Microsoft Excel ได้ดี

  - มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะในการวิเคราะห์

  - ถ้ามี CPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทมหาชน (พิจารณาเป็นพิเศษ)

  - ทำงาน จ. - ศ.

  สถานที่ทำงาน เหม่งจ๋าย (ใกล้สถานฑูตลาว
   
 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด

  รายละเอียดของงาน

  ดูแลลูกค้า จากสถาบันการเงินต่างๆ หรือบุคคลทั่วไปที่นำรถเข้ามาประมูลกับบริษัท และหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ หรือลูกค้ารายใหม่จากสถาบันการเงินหรือบุคคลทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายทีกำหนด

  คุณสมบัติ
  1.  เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย

  2.  อายุไม่เกิน 35 ปี                                                                                                                                                       

  3.  การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                 

  4.  มีทักษะการสื่อสารและอัธยาศัยที่ดีในการพบปะผู้คน                                                                                                  

  5.  มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงานสูง                                                                                                            

  6.  สามารถออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้                                                                                                                           

  7.  ปฏิบัติงาน 6 วัน (จันทร์ – เสาร์)                                                                                                                                   

  8.  มีใบขับขี่ ขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                                              

  9.  ถ้ามีความรู้เรื่องรถยนต์ หรือมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร (เหม่งจ๋าย)                
  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : พิธีกร/ผู้ดำเนินการประมููล

  รายละเอียดของงาน

  1. ผู้ดำเนินการประมูล และตัดสินการประมูล

  2. สามารถทำการตลาดได้                                                                                            

   คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สาขา การตลาด สาขา วรสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. เพศ หญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

  3. มีทักษะในการสื่อสาร

  4. ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี

  5. มีความซื่อตรง

  6. คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  7. บุคลิกภาพดี

  ประสบการณ์ทางด้านงานพิธีกรอย่างน้อย 1 ปี

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  อัตรา 5 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  2. เพศชาย/หญิง อายุ 2-3 ปี ขึ้นไป

  ลักษณะงาน

  1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2-3 ปี
  2. มีความรู้ความเข้าใจมาตราฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างดี
  3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
  4. มีความตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง ชอบงานบริการให้ข้อมูลลูกค้า
  5. สามารถใช้โปรแกรม Excel PivotTable Vlookup อย่างดี 

  ประสบการณ์

  1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 2-3 ปี

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา 1 อัตรา
  ลักษะงาน สัญญาจ้าง

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

  รายละเอียดของงาน

  ประเมินราคารถยนต์ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

  คุณสมบัติ
  1.  เพศชาย สัญชาติไทย
  2.  จบการศึกษาตั้งระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิค หรือ วิศวกรรมยานยนต์ 3.  มีความรู้เกี่ยวกับสภาพและอุปกรณ์ ของรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์

  ประสบการณ์ ประเมินราคารถใช้แล้ว 1 ปี ขึ้นไป

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร                  (สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้)

  อัตรา 2 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์/พัฒนาระบบ

  รายละเอียดของงาน

  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Frontend web development อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์เขียน HTML5, CSS2, CSS3, Web responsive อย่างดี
  • มีประสบการณ์เขียนโค้ด JavaScript libraries(jQuery) แก้ไข script ลูกเล่น ต่าง ๆ เช่น jquery เพื่อใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ หรือ Webview in Application
  • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML, JavaScript, AJAX ได้ดี
  • เข้าใจคอนเซ็พท์ของ Cross-browsers, HTML Layout
  • มีความรู้เรื่อง MVC และ Bootstrap (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  1.  ระดับการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  2.  เพศ หญิง/ ชาย  อายุตั้งแต่  25 ปีขึ้นไป

  3.  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี

  4.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ได้แก่โปรแกรม Microsoft office, Microsoft Power point Database :  MS SQL , Oracle, MY SQL, Access ฯลฯ

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา 1 อัตรา
  ลักษณะงาน งานประจำ

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัสประจำปี
 5. เสื้อยูนิฟอร์ม AUCT
 6. รถ รับ และ ส่ง พนักงาน
 7. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 
 8. เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรม
 9. ฝึกอบรมและสัมนา
 10. งานเลี้ยงประจำปี

วิธีสมัคร

ส่งประวัติ(Resume) มาทาง e-mail address ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ หรือ สำนักงานสาขา

paparporn.c@auct.co.th / auct_hr@auct.co.th 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
518/28 รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2934-7344-8 ต่อ 360, 240
หรือ 0-2934-6636

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. รูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว

5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

6. เรซูเม่ หรือ ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)

FACEBOOK

TOP