TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT ร่วมใจปลูกป่าชายเลน

 AUCT ร่วมใจปลูกป่าชายเลน

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบไอที 

พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของกองทัพบก ให้ความรู้เรื่องป่าชายเลน พร้อมร่วมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน

เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน และสร้างที่อยู่ให้กับสัตว์น้ำ

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) พร้อมท่องเที่ยวเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

 

FACEBOOK

TOP