TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

AUCT สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสุธี สมาธิ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท โดยมี นายสุมินทร์ ช้างสุวรรณ นายกสมาคมการค้าพัฒนาคนพิการ เป็นผู้รับมอบ

ในโครงการจัดหาอุปกรณ์ สำหรับเด็กพิการและผู้ป่วยด้อยโอกาสในสังคม ณ สมาคมการค้าพัฒนาคนพิการ กรุงเทพมหานคร

FACEBOOK

TOP