TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT ร่วมรณรงค์ตรวจไข้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง โควิด-19

AUCT ร่วมรณรงค์ตรวจไข้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง โควิด-19

วันที่ 2 มีนาคม 2563  บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์ตรวจไข้แก่ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนของบริษัท

เพื่อป้องกันความเสี่ยง โควิด-19 และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค หากพบว่าพนักงานมีไข้สูง จะได้ส่งเข้ารับการรักษา

ต่อไป ซึ่งการตรวจในครั้งนี้ไม่พบมีพนักงานที่มีไข้สูง... ณ  บมจ.สหการประมูล

FACEBOOK

TOP