กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ลาน 4) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 21-11-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
4- 001 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กฉ-3746 บึงกาฬ ดำ-แดง 24/05/2561 9,383 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 002 YAMAHA GT 125 A 125 18 7กล-755 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/02/2562 5,759 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 003 STALLION CENTAUR M 147 16 16 5กษ-7473 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/10/2560 8,446 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 004 GPX LEGEND 200 M 197 18 8กฉ-3556 กรุงเทพมหานคร เทา 22/05/2562 2,701 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 005 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กญ-8642 นครปฐม น้ำเงิน ดำ 20/09/2560 33,638 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 006 GPX CR5 M 197 17 16 6กจ-9867 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/01/2561 26,504 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 007 STALLION CENTAUR M 147 17 16 6กถ-8113 กรุงเทพมหานคร เทา 28/03/2561 14,441 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 008 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 7กง-3204 กรุงเทพมหานคร เทา 31/08/2561 31,101 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 009 HONDA MOOVE A 108 17 7กข-4606 กรุงเทพมหานคร เทา-ดำ 15/08/2561 51,933 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 010 GPX DEMON-150GN M 149 17 1กฐ-4521 ชัยภูมิ ดำ 20/10/2561 10,663 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 011 HONDA WAVE 110 I M 110 17 6กส-6455 กรุงเทพมหานคร ดำ แดง 06/07/2561 18,189 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 012 GPX CR5 M 197 16 6กค-7711 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/12/2560 33,203 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
4- 013 YAMAHA FINO A 114 09 วลล-720 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 16/01/2553 80,971 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 014 GPX DEMON-150GN M 149 17 17 7กฎ-8522 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/10/2561 10,086 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|สีไม่ตรง
4- 015 YAMAHA SPARK LX M 115 16 1กญ-686 สุพรรณบุรี ดำ-แดง 29/11/2560 28,652 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 016 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กท-6838 สงขลา แดง-ดำ 15/05/2561 17,206 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 017 SUZUKI GSX-S150 M 147 18 1กฎ-6754 สระบุรี น้ำเงิน 25/01/2562 9,130 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 018 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 17 1กฌ-5664 จันทบุรี แดง-ขาว 28/04/2561 26,073 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 019 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 1กพ-1117 อุดรธานี เทา 12/06/2561 9,375 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 020 HONDA MSX125SF M 125 17 17 1กญ-912 หนองคาย น้ำเงิน-ดำ 21/11/2561 18,777 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 021 GPX DEMON M 125 17 1กน-2947 สงขลา เขียว 06/09/2561 795 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 022 YAMAHA QBIX A 125 18 18 1กณ-2698 ศรีสะเกษ แดง-ดำ 27/06/2562 1,178 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 023 YAMAHA GT 125 A 125 18 1กฆ-5993 สิงห์บุรี แดง-ดำ 01/05/2562 8,922 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 024 HONDA SCOOPY I A 108 18 1กด-144 พระนครศรีอยุธยา ดำ-น้ำตาล 25/01/2562 5,402 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 025 GPX DEMON-150GN M 149 17 17 7กบ-3554 กรุงเทพมหานคร ขาว 25/12/2561 4,700 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 026 STALLION CENTAUR M 147 17 17 6กฬ-858 กรุงเทพมหานคร เทา 12/07/2561 2,731 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 027 GPX LEGEND 200 M 197 18 8กญ-7522 กรุงเทพมหานคร แดง 12/06/2562 9,059 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 028 YAMAHA FINN M 115 18 1กภ-4739 อุบลราชธานี แดง-ดำ-เทา 12/01/2562 10,716 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 029 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 1กน-6076 ขอนแก่น แดง ดำ 17/10/2560 32,951 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 030 HONDA MSX125SF M 125 16 16 1กบ-4536 นครราชสีมา ขาว-เทา 16/06/2560 21,958 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 031 YAMAHA FINO FI A 125 18 1กร-6402 อุบลราชธานี ฟ้า-ขาว-ดำ 14/09/2562 4,179 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 032 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กฎ-6349 ตรัง เหลือง 08/03/2561 21,363 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 033 RYUKA ZSR M 125 18 1กพ-5583 สงขลา ขาว 26/06/2562 9,281 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 034 YAMAHA AEROX 155 A 155 18 8กณ-9275 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 05/07/2562 679 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 035 HONDA MSX125 M 125 17 17 1กฐ-6713 พระนครศรีอยุธยา เหลือง-ดำ 27/04/2561 8,199 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 036 YAMAHA M-Slaz M 150 18 18 1กฏ-621 หนองคาย เหลือง 12/06/2562 3,021 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 037 BENELLI TNT135 M 135 17 1กธ-2379 สงขลา ขาว 15/06/2561 22,658 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
4- 038 HONDA MSX125SF M 125 18 18 1กล-5451 อุดรธานี แดง-ดำ 11/06/2562 1,462 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 039 HONDA SCOOPY I A 108 18 1กด-3860 พระนครศรีอยุธยา ดำ 28/02/2562 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 040 HONDA DREAM M 110 16 16 1กน-8008 ขอนแก่น แดง-ขาว 31/10/2560 22,251 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 041 YAMAHA GT 125 A 125 18 17 1กธ-8541 บุรีรัมย์ ดำ-เหลือง 27/06/2562 3,534 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 042 HONDA MSX125SF M 125 16 16 1กน-9976 ขอนแก่น ดำ-เทา 21/11/2560 31,123 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 043 HONDA WAVE 110 I M 110 17 16 6กจ-6919 กรุงเทพมหานคร ดำ แดง 13/01/2562 33,109 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 044 STALLION CENTAUR M 147 17 6กย-372 กรุงเทพมหานคร เขียว 26/05/2561 9,015 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 045 HONDA CB300FA M 286 17 17 1กญ-3697 สระบุรี แดง-ดำ 26/07/2561 32,024 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 046 HONDA MSX125SF M 125 18 18 1กร-5992 ขอนแก่น แดง-ดำ 22/02/2562 15,031 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 047 YAMAHA SPARK 115I M 115 16 1กญ-5161 ตรัง ขาว-แดง 05/10/2560 27,875 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
4- 048 STALLION CENTAUR M 147 18 8กย-5349 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/09/2562 4,543 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 049 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฒ-8552 ตรัง น้ำเงิน-ดำ 07/12/2561 10,324 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 050 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 1กภ-5976 อุบลราชธานี น้ำเงิน 24/01/2562 4,600 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 051 HONDA MSX125SF M 125 17 1กฉ-7699 พัทลุง แดง-ดำ 19/10/2561 5,234 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 052 GPX LEGEND 200 M 197 18 1กฌ-480 กระบี่ เทา 01/02/2562 5,055 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
4- 053 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 7กฉ-9388 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 19/09/2561 14,853 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 054 GPX LEGEND 200 M 197 18 18 8กด-4219 กรุงเทพมหานคร เทา 10/07/2562 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 055 GPX DEMON M 125 17 16 1กบ-3490 อุดรธานี แดง 16/02/2562 9,831 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 056 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 18 1กย-4133 อุดรธานี ดำ 18/01/2562 21,531 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 057 YAMAHA FINO FI A 125 17 1กน-4583 อุบลราชธานี ฟ้า-ขาว-ดำ 13/03/2561 14,799 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 058 HONDA SCOOPY I A 108 18 17 1กร-2317 ขอนแก่น ส้ม-ขาว 26/01/2562 2,761 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 059 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 2กธ-2755 ชลบุรี ขาวดำ 14/12/2561 23,170 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 060 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 1กผ-5611 ขอนแก่น แดง-ดำ 16/03/2561 ตรวจสอบไม่ ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 061 GPX DEMON-150GN M 149 17 7กฐ-8866 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/10/2561 6,220 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 062 STALLION CENTAUR M 147 17 15 6กจ-341 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/01/2561 253 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 063 GPX DEMON-150GN M 149 17 17 6กศ-2947 กรุงเทพมหานคร เขียว 22/06/2561 20,055 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 064 HONDA MSX125SF M 125 17 17 1กฐ-9192 ชัยภูมิ ดำ-เทา 27/12/2561 4,355 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 065 GPX LEGEND 200 M 197 17 17 1กภ-2438 ขอนแก่น แดง 29/06/2561 3,035 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 066 HONDA MSX125SF M 125 18 18 1กร-9755 ขอนแก่น ดำ-ชมพู 19/03/2562 8,006 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 067 RYUKA CLASSIC M 107 18 1กต-6861 พระนครศรีอยุธยา เขียว-ขาว 19/07/2562 1,926 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 068 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กณ-148 ตรัง ขาว-ดำ 26/12/2561 8,505 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 069 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 1กจ-6699 หนองบัวลำภู แดง-น้ำตาล 27/12/2561 3,963 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 070 HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กฎ-3794 อุดรธานี ดำ 06/02/2559 30,528 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 071 HONDA MSX125SF M 125 18 18 1กจ-7905 หนองบัวลำภู น้ำเงิน-ดำ 30/01/2562 3,403 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 072 HONDA WAVE 125 I M 125 17 16 6กฎ-1182 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 14/02/2561 17,703 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 073 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กฌ-9388 หนองคาย แดง-ดำ 18/10/2561 23,478 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 074 STALLION CENTAUR M 147 17 17 1กภ-4703 อุดรธานี ดำ 11/09/2561 1,509 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 075 HONDA MSX125SF M 125 17 16 6กฌ-6171 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 31/01/2561 10,985 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 076 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 1กย-8423 ขอนแก่น เขียว-ดำ 28/12/2561 96,353 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 077 YAMAHA FINO FI A 125 18 13 1กม-9847 อุบลราชธานี ดำ-ขาว-ฟ้า 08/05/2562 2,961 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 078 HONDA SCOOPY I A 108 18 18 1กล-2824 ขอนแก่น น้ำเงิน-ดำ 04/04/2562 5,776 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 079 YAMAHA N-Max A 155 17 6กณ-1221 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/03/2561 43,759 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 080 GPX CR5 M 197 16 1กญ-5189 ลพบุรี ขาว 07/12/2560 15,889 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 081 GPX LEGEND 200 M 197 17 7กฎ-8466 กรุงเทพมหานคร เทา 17/10/2561 3,279 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 082 YAMAHA MT-09 M 847 16 16 1กบ-5388 ขอนแก่น ดำ 29/12/2560 46,891 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 083 HONDA MSX125SF M 125 17 17 1กฐ-3259 ชัยภูมิ ดำ-เหลือง 28/09/2561 11,637 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 084 HONDA SCOOPY I A 108 18 7กอ-7136 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ขาว 26/03/2562 5,363 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 085 GPX DEMON M 125 17 17 1กพ-913 ขอนแก่น เขียว 26/04/2561 18,827 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 086 YAMAHA FINO 125 A 125 17 1กฐ-2018 สุพรรณบุรี น้ำเงิน 18/10/2561 6,150 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 087 HONDA PCX 150 A 150 16 1กฎ-2945 พระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน-ดำ 08/11/2560 42,497 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 088 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 1กช-8682 หนองคาย ขาว-น้ำตาล 20/03/2561 16,104 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 089 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กล-7696 อุดรธานี ขาว-ดำ 22/06/2562 4,000 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 090 HONDA CLICK 125I A 125 18 18 1กจ-8880 หนองบัวลำภู ขาว-ดำ 27/02/2562 6,181 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 091 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กจ-8565 หนองบัวลำภู ดำ-แดง 26/02/2562 34,958 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 092 YAMAHA YZF-R15 M 155 17 17 1กญ-946 หนองคาย ดำ 21/11/2561 42,480 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 093 HONDA PCX 150 A 150 18 18 1กจ-9960 หนองบัวลำภู เทา-ดำ 30/03/2562 9,092 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 094 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กบ-3377 ขอนแก่น ดำ-แดง 16/12/2560 21,798 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 095 HONDA DREAM M 110 16 16 1กช-8483 กาฬสินธุ์ น้ำเงิน-ขาว 28/12/2560 35,500 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 096 YAMAHA GT 125 A 125 17 17 1กผ-4859 ขอนแก่น น้ำตาล-ดำ 08/03/2561 21,163 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 097 RYUKA CRUISER M 125 17 17 6กส-5767 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/07/2561 2,112 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 098 YAMAHA FINN M 115 18 8กจ-3907 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ-เทา 17/05/2562 8,834 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 099 RYUKA RK150 M 150 17 17 7กฒ-5238 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/10/2561 4,751 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 100 RYUKA CRUISER M 125 17 7กถ-3309 กรุงเทพมหานคร เทา 24/11/2561 10,564 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 101 YAMAHA FINO FI A 115 16 16 1กท-4510 ขอนแก่น น้ำตาล-เทา 19/05/2560 30,159 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 102 YAMAHA SPARK LX M 115 17 1กฒ-4144 ตรัง น้ำเงิน-เทา 11/10/2561 17,123 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 103 HONDA MSX125SF M 125 17 16 1กบ-7216 ขอนแก่น ดำ-เทา 18/01/2561 26,307 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 104 YAMAHA FINO 125 A 125 17 1กฆ-6983 อ่างทอง เทา 12/07/2561 17,134 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 105 HONDA MSX125SF M 125 18 1กผ-4034 สงขลา แดง-เทา 22/03/2562 4,435 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 106 YAMAHA M-Slaz M 150 18 18 1กว-3507 อุดรธานี ดำ 26/07/2562 3,577 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 107 YAMAHA FINN M 115 17 17 1กจ-6079 หนองบัวลำภู แดง-ดำ-เทา 30/11/2561 2,357 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 108 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กญ-8537 หนองคาย ขาว-ดำ 100,153 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 109 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กจ-6983 หนองบัวลำภู น้ำเงิน-ดำ 29/12/2561 84,775 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 110 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 1กจ-4385 หนองบัวลำภู ดำ-น้ำตาล 11/10/2561 25,090 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 111 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กพ-213 ขอนแก่น ดำ-แดง 24/04/2561 12,715 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 112 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กร-6580 ขอนแก่น ขาว-ดำ 26/02/2562 9,885 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 113 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 17 1กผ-4560 ขอนแก่น ขาว-แดง 07/03/2561 23,256 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 114 GPX CR5 M 197 18 18 1กฒ-1783 ชัยภูมิ เขียว 09/02/2562 10,647 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 115 YAMAHA AEROX 155 A 155 18 18 8กฆ-2498 กรุงเทพมหานคร ดำ เขียว 01/05/2562 5,576 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 116 GPX DEMON-150GN M 149 17 7กฒ-7119 กรุงเทพมหานคร เขียว 31/10/2561 2,363 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 117 GPX LEGEND 200 M 197 17 1กฐ-4526 ชัยภูมิ เทา 20/10/2561 4,238 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 118 GPX DEMON-150GN M 149 17 7กจ-3010 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/09/2561 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 119 LIFAN LF110-26H M 110 18 1กภ-4820 อุบลราชธานี แดง-ดำ 15/01/2562 4,812 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 120 HONDA MSX125SF M 125 17 17 1กม-73 ขอนแก่น แดง-เทา 24/08/2561 5,107 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 121 HONDA MSX125SF M 125 17 1กฎ-2968 สุพรรณบุรี แดง-ดำ 01/06/2561 27,927 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 122 GPX DEMON-150GN M 149 18 1กณ-2812 ตรัง ดำ 05/02/2562 10,233 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 123 YAMAHA M-Slaz M 150 18 1กด-7572 พระนครศรีอยุธยา เทา-เขียว 17/04/2562 5,839 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 124 HONDA CLICK 125I A 125 17 17 7กน-8684 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 20/12/2561 11,097 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 125 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กช-1282 เลย ดำ-แดง 16/11/2561 22,590 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 126 YAMAHA GRAND FILANO A 125 18 17 1กล-6687 อุดรธานี เขียว-เทา 15/06/2562 2,535 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 127 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กจ-5331 หนองบัวลำภู เทา-น้ำเงิน 14/11/2561 9,674 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 128 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 17 1กฌ-987 หนองคาย ขาว-แดง 28/04/2561 30,723 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 129 YAMAHA FINO 125 A 125 18 18 1กฒ-3087 ศรีสะเกษ น้ำเงิน 28/02/2562 11,346 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 130 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กน-5327 ขอนแก่น ขาว-น้ำเงิน 10/10/2560 26,996 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 131 SUZUKI GSX-S150 M 147 18 18 1กว-9443 ขอนแก่น ดำ 16/07/2562 5,751 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 132 HONDA MSX125SF M 125 16 16 1กธ-3539 ขอนแก่น ขาว-เทา 14/07/2560 21,478 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 133 GPX DEMON-X M 125 18 17 7กษ-7657 กรุงเทพมหานคร แดง เทา 07/03/2562 6,073 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 134 YAMAHA GT 125 A 125 17 16 6กด-7311 กรุงเทพมหานคร ดำ แดง 15/03/2561 26,656 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 135 YAMAHA N-Max A 155 16 16 5กฮ-8330 กรุงเทพมหานคร แดง เทา 23/11/2561 25,628 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 136 GPX LEGEND 200 M 197 17 17 6กล-6294 กรุงเทพมหานคร แดง 12/06/2561 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 137 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 1กฒ-4889 ศรีสะเกษ น้ำเงิน 29/03/2562 8,021 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 138 RYUKA CLASSIC M 107 18 1กต-8002 พระนครศรีอยุธยา แดง 01/08/2562 15,929 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 139 HONDA MSX125SF M 125 17 1กฐ-4163 สุพรรณบุรี ดำ-เทา 24/11/2561 4,589 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 140 YAMAHA M-Slaz M 150 18 1กช-3095 พัทลุง เหลือง 07/03/2562 4,890 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 141 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 1กณ-4710 พระนครศรีอยุธยา ดำ-เหลือง 21/11/2561 14,723 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 142 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 1กพ-6941 อุดรธานี ดำ-แดง 14/07/2561 9,684 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 143 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กบ-8530 อุดรธานี ดำ-แดง 20/03/2561 15,968 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 144 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 17 17 7กง-4369 กรุงเทพมหานคร เทา 31/08/2561 6,864 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 145 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กญ-3197 หนองคาย ดำ-แดง 29/12/2561 10,516 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 146 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 17 1กผ-3367 อุดรธานี เทา 26/04/2561 26,252 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 147 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กฒ-5865 ชัยภูมิ ดำ-แดง 09/04/2562 7,487 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 148 HONDA SUPER CUB M 110 18 18 1กฎ-5886 กาฬสินธุ์ แดง-ขาว 07/06/2562 5,924 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 149 YAMAHA GRAND FILANO A 125 18 1กย-3991 อุบลราชธานี ดำ 05/06/2562 4,240 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 150 HONDA MSX125SF M 125 17 17 2กญ-2542 ชลบุรี ดำ-เทา 28/02/2561 11,010 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 151 YAMAHA SPARK 115I M 115 17 6กธ-2383 กรุงเทพมหานคร ดำ-ชมพู 07/04/2561 57,630 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 152 YAMAHA N-Max A 155 17 16 6กธ-5452 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/04/2561 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 153 GPX DEMON-150GN M 149 17 7กต-2210 กรุงเทพมหานคร แดง 16/11/2561 12,724 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 154 YAMAHA N-Max A 155 17 6กอ-4898 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/07/2561 65,268 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 155 GPX LEGEND 200 M 197 17 17 6กฐ-8122 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/02/2561 2,229 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 156 HONDA MSX125SF M 125 17 17 1กย-3741 ขอนแก่น แดง-ดำ 24/11/2561 5,851 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 157 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กช-1838 กระบี่ แดง-ดำ 08/08/2561 20,255 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
4- 158 HONDA MSX125SF M 125 17 1กฌ-4797 สระบุรี ดำ-ชมพู 28/03/2561 10,002 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 159 YAMAHA GT 125 A 125 18 18 1กฒ-4683 ศรีสะเกษ แดง-ดำ 26/03/2562 2,498 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 160 YAMAHA M-Slaz M 150 18 1กฒ-2843 ศรีสะเกษ เทา 23/02/2562 11,452 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 161 YAMAHA FINN M 115 18 1กย-6963 อุบลราชธานี น้ำเงิน-ดำ-เทา 26/06/2562 4,758 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 162 HONDA CB 150R M 150 18 1กว-7314 ขอนแก่น แดง-ดำ 28/06/2562 4,051 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 163 YAMAHA SPARK LX M 115 17 1กพ-4166 อุบลราชธานี ดำ-แดง 20/10/2561 24,575 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 164 RYUKA RK150 M 150 17 7กฆ-406 กรุงเทพมหานคร ดำ 24/08/2561 3,913 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 165 HONDA MSX125SF M 125 18 1กจ-2360 สตูล แดง ดำ 12/06/2562 2,288 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 166 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฎ-1456 ชัยภูมิ ขาว-น้ำเงิน 25/04/2561 4,071 ไม่เปิดราคา 7% 107 A
4- 167 YAMAHA JUPITER RC M 115 17 1กณ-7103 พระนครศรีอยุธยา แดง-ดำ 21/12/2561 11,274 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 168 YAMAHA GT 125 A 125 17 1กพ-4645 อุบลราชธานี น้ำเงิน-ขาว 24/10/2561 12,430 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 169 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฒ-8104 ตรัง แดง-ดำ 28/11/2561 17,065 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 170 RYUKA CLASSIC M 107 18 1กต-4194 พระนครศรีอยุธยา ฟ้า-ขาว 25/06/2562 1,274 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 171 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 1กน-4572 อุบลราชธานี ขาว-แดง 13/03/2561 29,856 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 172 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กบ-2859 อุบลราชธานี แดง-ดำ 11/05/2561 46,389 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 173 YAMAHA FINN M 115 18 1กม-9853 อุบลราชธานี น้ำเงิน-ดำ-เทา 08/05/2562 7,319 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 174 YAMAHA AEROX 155 A 155 18 17 1กช-2396 ยโสธร ดำ-เขียว 20/03/2562 17,783 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 175 YAMAHA M-Slaz M 150 17 1กผ-5584 อุบลราชธานี น้ำเงิน 10/08/2561 16,690 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 176 HONDA MSX125SF M 125 17 1กฌ-3679 สระบุรี ขาว-เทา 15/03/2561 26,081 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 177 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฉ-4014 กระบี่ ขาว-น้ำเงิน 24/02/2561 26,880 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
4- 178 YAMAHA M-Slaz M 150 17 17 1กภ-2003 ขอนแก่น ดำ-เขียว 29/06/2561 7,693 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 179 HONDA MSX125SF M 125 18 18 1กล-887 ขอนแก่น ดำ-ชมพู 27/03/2562 1,848 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 180 RYUKA RK150 M 150 18 7กส-1281 กรุงเทพมหานคร แดง 09/03/2562 5,847 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 181 YAMAHA TTX A 115 17 6กถ-5486 กรุงเทพมหานคร ดำ-ขาว-ฟ้า 27/03/2561 12,665 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 182 YAMAHA SPARK LX M 115 17 17 1กฐ-2812 ศรีสะเกษ ดำ-แดง 17/10/2561 35,270 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 183 LIFAN LF 110-11H M 110 18 8กฎ-1677 กรุงเทพมหานคร เขียว 13/06/2562 4,210 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 184 HONDA DREAM M 110 17 1กน-9809 สุราษฎร์ธานี แดง-ขาว 15/12/2561 20,962 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
4- 185 YAMAHA FINO FI A 125 17 1กบ-4280 อุบลราชธานี ดำ-ขาว-ฟ้า 22/05/2561 15,712 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 186 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 18 7กพ-3373 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 11/01/2562 7,558 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 187 YAMAHA GT 125 A 125 18 1กม-9828 อุบลราชธานี ดำ-เหลือง 08/05/2562 7,870 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 188 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 1กฒ-1745 ศรีสะเกษ ดำ 12/02/2562 9,500 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 189 YAMAHA SPARK 115I M 115 17 1กบ-9236 อุบลราชธานี ขาว-เทา 20/06/2561 17,070 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 190 LIFAN VINTAGE M 110 18 พระนครศรีอยุธยา ส้ม 5,508 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 191 HONDA WAVE 125 I M 125 17 1กฎ-7164 ตรัง ขาว-ดำ 17/03/2561 44,626 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
4- 192 RYUKA RK150 M 150 17 1กบ-4495 สงขลา แดง 15/12/2561 557 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 193 YAMAHA M-Slaz M 150 18 18 1กศ-380 ขอนแก่น เทา-เขียว 20/07/2562 3,136 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 194 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 1กย-4036 อุบลราชธานี น้ำเงิน 05/06/2562 3,176 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 195 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 1กฆ-1183 อำนาจเจริญ ดำ 19/09/2560 13,563 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 196 STALLION VICTORY VTR125 M 125 17 1กพ-3803 อุบลราชธานี เทา 18/10/2561 10,081 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 197 YAMAHA EXCITER 150 M 150 17 1กน-4573 อุบลราชธานี น้ำเงิน-เทา 13/03/2561 26,370 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 198 RYUKA CLASSIC M 107 18 1กต-2428 พระนครศรีอยุธยา ฟ้า-ขาว 06/06/2562 962 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 199 YAMAHA N-Max A 155 18 18 8กก-378 กรุงเทพมหานคร เทา 02/04/2562 4,730 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 200 YAMAHA FINN M 115 18 1กฒ-4892 ศรีสะเกษ แดง-ดำ 29/03/2562 3,793 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 201 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 18 1กณ-8944 พระนครศรีอยุธยา ขาว 15/01/2562 7,938 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 202 SUZUKI GSX-R150 M 147 17 7กฐ-2614 กรุงเทพมหานคร แดง 19/10/2561 16,546 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 203 GPX DEMON-150GN M 149 17 17 1กต-915 บุรีรัมย์ แดง 15/06/2561 7,011 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 204 RYUKA CRUISER M 125 17 1กฉ-4333 กระบี่ ขาว 03/03/2561 25,112 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
4- 205 YAMAHA QBIX A 125 18 1กต-2034 พระนครศรีอยุธยา เทา-แดง 01/06/2562 1,793 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 206 GPX LEGEND 150 M 149 17 1กช-8024 กระบี่ ดำ 14/12/2561 13,789 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 207 YAMAHA N-Max A 155 18 1กณ-8175 พระนครศรีอยุธยา ขาว 04/01/2562 11,574 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 208 KAWASAKI KLX 150 M 144 16 1กต-5653 สงขลา ดำ-ขาว 04/11/2560 34,975 ไม่เปิดราคา 7% 107 C
4- 209 YAMAHA SPARK LX M 115 17 1กต-3863 บุรีรัมย์ ดำ-แดง 13/07/2561 18,348 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 210 HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กถ-5291 สุรินทร์ ดำ-แดง 12/12/2561 21,463 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 211 GPX LEGEND 200 M 197 17 17 1กด-3010 บุรีรัมย์ เทา 05/04/2561 18,816 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 212 HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กณ-3015 บุรีรัมย์ ดำ แดง 28/12/2560 28,650 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 213 YAMAHA AEROX 155 A 155 18 17 1กธ-3028 บุรีรัมย์ น้ำเงิน 15/05/2562 6,261 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 214 STALLION CENTAUR MAX250 M 249 18 7กส-2361 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 09/03/2562 7,784 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 215 GPX DEMON-150GN M 149 18 1กด-8823 พระนครศรีอยุธยา ขาว 27/04/2562 5,458 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 216 GPX DEMON-150GR M 149 18 1กด-5984 พระนครศรีอยุธยา แดง-ขาว 23/03/2562 4,393 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 217 YAMAHA QBIX A 125 17 1กฎ-2440 สระบุรี เทา-แดง 24/11/2561 8,789 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 218 HONDA MSX125SF M 125 18 17 1กท-9919 สุรินทร์ ดำ-เหลือง 30/05/2562 4,946 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 219 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 17 1กน-5966 สงขลา เทา 28/09/2561 11,055 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 220 STALLION CENTAUR MAX250 M 250 17 1กง-8040 สตูล ดำ 22/12/2561 3,377 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 221 YAMAHA FINO 125 A 125 18 18 1กธ-2172 บุรีรัมย์ เทา แดง 04/05/2562 8,200 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 222 HONDA WAVE 110 I M 110 16 2กค-6943 ชลบุรี ขาว-ดำ 27/07/2560 21,802 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 223 HONDA WAVE 110 I M 110 18 1กธ-2166 บุรีรัมย์ แดง-ดำ 04/05/2562 11,164 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 224 HONDA CB 150R M 150 18 18 1กท-9833 สุรินทร์ ดำ 25/05/2562 2,738 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 225 HONDA SCOOPY I A 108 17 17 2กต-6512 ชลบุรี น้ำเงิน-ดำ 22/09/2561 9,724 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 226 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 1กธ-4183 บุรีรัมย์ น้ำเงิน 22/05/2562 9,322 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 227 HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 1กถ-6412 ขอนแก่น แดง-ดำ 16/03/2560 33,894 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 228 YAMAHA FINO 125 A 125 18 1กบ-6696 สงขลา แดง 16/01/2562 13,825 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 229 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 1กณ-8893 พระนครศรีอยุธยา แดง 15/01/2562 5,319 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 230 YAMAHA GT 125 A 125 18 17 1กน-2319 บุรีรัมย์ แดง ดำ 31/07/2562 2,521 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 231 GPX LEGEND-GENTLEMAN M 197 18 1กต-8004 พระนครศรีอยุธยา ขาว 01/08/2562 3,169 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 232 LIFAN LF125-5F M 110 18 1กถ-10 พระนครศรีอยุธยา เหลือง 21/08/2562 3,664 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 233 YAMAHA YZF-R15 M 155 18 1กด-5337 พระนครศรีอยุธยา แดง 20/03/2562 1,116 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 234 HONDA MSX125SF M 125 17 17 2กฎ-2240 ชลบุรี เหลือง-เทา 30/03/2561 9,764 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 235 YAMAHA SPARK LX M 115 17 16 1กต-7812 บุรีรัมย์ น้ำเงิน-เทา 24/08/2561 9,020 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 236 HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กธ-2173 บุรีรัมย์ ดำ แดง 04/05/2562 9,356 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 237 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 1กฌ-6343 ลพบุรี ดำ 28/07/2560 15,053 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 238 YAMAHA GRAND FILANO A 125 18 18 1กธ-2169 บุรีรัมย์ ฟ้า-ดำ 04/05/2562 6,871 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 239 HONDA MSX125SF M 125 17 17 1กถ-9426 บุรีรัมย์ ดำ-เหลือง 22/12/2561 9,675 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 240 YAMAHA JUPITER RC M 115 17 1กช-7880 กระบี่ แดง-ดำ 08/12/2561 19,693 ไม่เปิดราคา 7% 107 B
4- 241 BENELLI TNT25 M 249 16 1กฌ-1032 พระนครศรีอยุธยา ขาว 28/01/2560 18,766 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 242 HONDA MSX125 M 125 17 17 1กผ-9092 อุดรธานี เหลืองดำ 29/05/2561 25,794 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 243 HONDA ZOOMER-X A 108 18 17 1กท-1388 บุรีรัมย์ ดำ-แดง 18/01/2562 11,002 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 244 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กถ-9514 บุรีรัมย์ น้ำเงิน-ดำ 22/12/2561 15,365 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 245 GPX DEMON M 125 17 1กฐ-3083 พระนครศรีอยุธยา แดง 13/03/2561 111,961 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 246 HONDA MSX125SF M 125 17 1กฆ-6356 อ่างทอง ขาว-เทา 12/06/2561 17,808 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 247 GPX LEGEND 200 M 197 17 17 6กจ-1224 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/01/2562 13,545 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 248 YAMAHA FINN M 115 18 1กธ-4185 บุรีรัมย์ แดง-ดำ-เทา 22/05/2562 1,969 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 249 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กต-4698 บุรีรัมย์ แดง-ดำ 21/07/2561 14,613 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 250 GPX DEMON-X M 125 18 18 1กธ-7092 บุรีรัมย์ เขียว-เทา 15/06/2562 5,381 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 251 YAMAHA M-Slaz M 150 17 16 1กณ-6869 สุรินทร์ เทา 26/01/2561 12,785 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 252 YAMAHA AEROX 155 A 155 17 17 7กช-6549 กรุงเทพมหานคร เทา 22/09/2561 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 253 YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 1กช-2616 ศรีสะเกษ แดง-ดำ 12/05/2560 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 254 HONDA MOOVE A 108 18 18 1กฏ-179 หนองคาย ดำ-น้ำเงิน 31/05/2562 1,448 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 255 HONDA MSX125 M 125 13 1กฉ-6976 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/04/2557 0 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 256 HONDA CB 150R M 150 18 18 8กข-231 กรุงเทพมหานคร เทา ดำ 11/04/2562 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน3ปี)
4- 257 KAWASAKI NINJA 650 M 649 17 17 1กฌ-8468 กาฬสินธุ์ ดำ 11/07/2561 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 258 YAMAHA FINO A 125 10 53 สกส-835 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล ขาว 04/02/2554 8,392 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ (หม้อน้ำรั่ว)
4- 259 SUZUKI GSX-R150 M 147 18 1กฆ-9024 ชัยนาท ดำ 31/01/2562 ชำรุด ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขับเคลื่อนไม่ได้|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
4- 260 KAWASAKI Z300 M 296 15 15 4กต-7063 กรุงเทพมหานคร เขียว ดำ 07/10/2559 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 261 BENELLI TNT25 M 249 15 15 4กย-116 กรุงเทพมหานคร ดำ 28/12/2559 7,032 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 262 YAMAHA N-Max A 155 17 7กฐ-9326 กรุงเทพมหานคร ดำ 25/10/2561 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 263 HONDA CB650 FA M 650 16 5กฐ-7343 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 07/06/2560 37,033 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
4- 264 KAWASAKI NINJA 300 M 296 16 5กผ-460 กรุงเทพมหานคร ดำ-เขียว 10/08/2560 19,853 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ สตาร์ทไม่ติด|ลูกสูบติด
4- 265 LIFAN LF200GY-5A M 200 16 1กง-9004 ชุมพร แดง 27/10/2560 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ สตาร์ทไม่ติด|รื้อเครื่อง อะไหล่ไม่ครบ
4- 266 HONDA PCX 150 A 150 17 17 6กต-7548 กรุงเทพมหานคร แดง ดำ 22/03/2561 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯ
4- 267 HONDA CLICK I A 108 11 11 คงก-426 ระยอง ขาว ดำ 05/10/2555 23,304 ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 268 HONDA PCX 150 A 150 18 17 7กภ-3345 กรุงเทพมหานคร ดำ 18/01/2562 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้
4- 269 GPX CR5 M 197 16 16 5กว-6249 กรุงเทพมหานคร เหลือง 03/10/2561 - ไม่เปิดราคา 7% 107 -
**หมายเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้