กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 22-11-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
3- 000 TOYOTA YARIS 1.2 J-CVT A 6กฐ-6809 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ก/ABS/ 31,877 ไม่เปิดราคา 0 B
3- 000 TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER A กย-4749 นครสวรรค์ อ/ว/ม/ก/ 93,272 ไม่เปิดราคา 0 C
3- 000 TOYOTA AVANZA 1.5 S TOURING A 4กว-2151 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 34,021 ไม่เปิดราคา 0 D
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 J-CVT A 6กฮ-4667 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 21,369 ไม่เปิดราคา 0 B
3- 000 TOYOTA FORTUNER A 5กพ-8785 กรุงเทพมหานคร อ/ว/ม/ก/ 121,199 ไม่เปิดราคา 4,280 0 C
3- 000 TOYOTA HILUX VIGO CAB M ตม-1032 กรุงเทพมหานคร อ/ว/ม/ก/ - ไม่เปิดราคา 7,490 0 I
3- 000 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP M บพ-2593 แพร่ อ/ว/ก/ 41,097 ไม่เปิดราคา 4,280 0 C
3- 000 TOYOTA AVANZA 1.5 G A 5กค-1855 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ม/ก/ABS/ 45,201 ไม่เปิดราคา 0 B
3- 000 TOYOTA AVANZA 1.5 S TOURING 5กฌ-4315 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ - ไม่เปิดราคา 0 U
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 J A กร-2646 ระยอง ขาว อ/CD/ม/ก/ABS/ 124,129 ไม่เปิดราคา 4,280 0 D
3- 000 TOYOTA NEW VIOS 1.5 J AB/ABS A 1.5 17 กร-7366 อุบลราชธานี อ/CD/ก/ABS/ 74,575 ไม่เปิดราคา 0 B
3- 000 TOYOTA VIOS A กจ-4415 พัทลุง อ/CD/ม/ก/AB 210,096 ไม่เปิดราคา 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS A 1.5 2กษ-2615 กรุงเทพมหานคร ขาว อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 62,839 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA YARIS A กล-3822 ภูเก็ต อ/ว/ม/ก/ABS/AB 103,345 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 J-CVT A กท-3638 เพชรบุรี อ/CD/ก/ABS/AB 24,609 ไม่เปิดราคา 3,210 0 B
3- 000 TOYOTA ALTIS A 5กค-1340 ภูเก็ต อ/ว/ม/ก/ABS/AB 40,477 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA VIOS A กว-169 ภูเก็ต อ/CD/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA VIOS A กบ-6659 สุราษฎร์ธานี อ/CD/ม/ก/ 67,706 ไม่เปิดราคา 4,280 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 E-CVT A 6กย-2271 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 14,580 ไม่เปิดราคา 107 B
3- 000 TOYOTA VIOS 1.5 S A กจ-7277 ประจวบคีรีขันธ์ อ/CD/ม/ก/ABS/AB 65,128 ไม่เปิดราคา 0 C
3- 000 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 J/PRE (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 15 ขฉ-195 ขอนแก่น เทา 27/12/2561 อ/CD/ม/ก/ABS/ 89,447 ถอนการประมูล 4,280 107 C
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|จอดบริเวณตรวจสภาพ / ค่าภาษีค้างชำระ 4,472
3- 000 TOYOTA REVO DOUBLE CAB 2.4 E M 2.4 16 15 กท-7065 ฉะเชิงเทรา ดำ 01/03/2562 อ/ว/CD/ก/ABS/AB 56,556 ไม่เปิดราคา 107 B
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 4,472
3- 000 TOYOTA REVO DOUBLE CAB M งข-6933 ชลบุรี ดำ อ/ว/CD/ก/ABS/AB 17,114 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA REVO M บห-4789 เพชรบูรณ์ อ/ว/ม/ 25,082 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA HILUX VIGO CHAMP M 15 บธ-3197 พัทลุง อ/CD/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 4,815 0 I
3- 000 TOYOTA REVO 2.4 J M 2ฒจ-6810 กรุงเทพมหานคร อ/CD/ABS/ 135,714 ไม่เปิดราคา 3,210 0 C
3- 000 TOYOTA VIOS A กร-5277 ภูเก็ต อ/ว/ม/ก/ABS/AB 127,986 ไม่เปิดราคา 0 C
3- 000 TOYOTA VIGO PRERUNNER M 1ฒญ-4299 นครศรีธรรมราช อ/CD/ม/ก/ABS/ ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA REVO M ยก-995 ชลบุรี ขาว อ/ม/ABS/AB 4,576 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA VIGO M บล-1445 จันทบุรี ขาว อ/ว/CD/ก/AB 657,596 ไม่เปิดราคา 2,140 0 I
3- 000 TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER M บม-2276 ประจวบคีรีขันธ์ อ/CD/ม/ก/ABS/ ตรวจสอบไม่ ไม่เปิดราคา 0 N
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS M บม-5113 เพชรบุรี อ/CD/ก/ABS/ 67,229 ไม่เปิดราคา 3,210 0 B
3- 000 TOYOTA REVO SMART CAB M บต-5971 นครนายก เทา อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 30,618 ไม่เปิดราคา 2,140 0 I
3- 000 TOYOTA VIGO CAB M บบ-8062 กระบี่ อ/CD/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 8,025 0 I
3- 000 TOYOTA REVO M 1ฒข-385 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ก/ABS/AB 24,998 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA REVO CAB M บร-4727 บุรีรัมย์ อ/ว/CD/ABS/AB 45,174 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA REVO M ผจ-4657 ระยอง เทา อ/ว/CD/ABS/AB 45,523 ไม่เปิดราคา 2,140 0 I
3- 000 TOYOTA REVO M บม-4842 ประจวบคีรีขันธ์ อ/ว/CD/ม/ABS/AB 64,822 ไม่เปิดราคา 4,280 0 I
3- 000 TOYOTA REVO M ผว-5124 ชลบุรี เทา อ/ว/CD/ก/ABS/AB 161,333 ไม่เปิดราคา 0 I
3- 000 TOYOTA REVO DOUBLE CAB A 3กง-8288 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ 23,225 ไม่เปิดราคา 107 I
3- 000 TOYOTA FORTUNER A 17 กบ-1974 จันทบุรี ขาว อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 48,572 ไม่เปิดราคา 2,140 0 I
3- 000 TOYOTA ALTIS 1.6 E CNG A 2กณ-4054 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ 142,386 ไม่เปิดราคา 107 C