นครราชสีมา
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 29-10-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA B2140 +SG247+RX85B 17 16 ตค-5446 ยโสธร ส้ม 26/04/2562 243 130,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140 +SG247+RX85B
V 002 KUBOTA B2140BN +SG247+DP184A+RX80A 15 15 ตค-8206 มหาสารคาม ส้ม 02/06/2562 267 130,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN +SG247+DP184A+RX80A
V 003 KUBOTA B2140BN +SG247+RX80A 16 15 ตฆ-6450 อุดรธานี ส้ม 11/01/2562 408 110,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN +SG247+RX80A
V 004 KUBOTA B2440 +DH205B+SD131 17 13 ตฆ-3446 ร้อยเอ็ด ส้ม 12/06/2562 ไมล์ชำรุด 100,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440 +DH205B+SD131
V 005 KUBOTA B2440 +SG247 15 14 ตฆ-2744 บุรีรัมย์ ส้ม 04/02/2562 ไมล์ชำรุด 110,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440 +SG247 | หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 006 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+FD143D 17 16 ตฆ-1075 สกลนคร ส้ม 16/01/2562 197 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP +DH225C-H+FD143D
V 007 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+FD143D 16 15 ตฆ-7885 อุดรธานี ส้ม 04/07/2562 326 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP +DP223C-Heavy plus+FD143D
V 008 KUBOTA L3208 SP +RX164E+SD140 16 15 ตข-1897 บึงกาฬ ส้ม 11/11/2561 405 220,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP +RX164E+SD140
V 009 KUBOTA L3218DT +FD144D+RX165E 17 16 ตฆ-3002 ร้อยเอ็ด ส้ม 27/01/2562 987 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3218DT +FD144D+RX165E
V 010 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 16 15 ตฆ-6431 อุดรธานี ส้ม 11/01/2562 1,139 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E
V 011 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 15 15 ตฆ-5474 อุดรธานี ส้ม 27/07/2562 666 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E
V 012 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 14 14 ตค 5152 หนองคาย ส้ม 21/11/2561 3,051 210,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E |หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 013 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 15 15 ตค-3481 อำนาจเจริญ ส้ม 11/11/2561 1,315 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E
V 014 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 15 14 ตฆ-2728 ขอนแก่น ส้ม 16/01/2562 ไมล์ชำรุด 220,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E
V 015 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 16 15 ตค-4288 นครพนม ส้ม 30/06/2562 1,544 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E
V 016 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E 15 15 ตค-2194 มุกดาหาร ส้ม 09/07/2560 1,876 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E
V 017 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 15 15 ตค-9214 กาฬสินธุ์ ส้ม 16/11/2561 1,024 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 018 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E 14 14 ตฆ-4683 อุบลราชธานี ส้ม 26/06/2561 775 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH225E-Pro+FD163E+RX164E
V 019 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 16 15 ตค-4356 นครพนม ส้ม 19/08/2562 720 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 020 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Pro+FD163E 15 14 ตค-3654 นครพนม ส้ม 22/05/2562 ไมล์ชำรุด 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DH226E-Pro+FD163E
V 021 KUBOTA L3608 SP +DP223C-H+FD163E 15 14 ตค-3643 นครพนม ส้ม 15/05/2562 ไมล์ชำรุด 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DP223C-H+FD163E
V 022 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy plus+FD163E 16 15 ตค-9192 เลย ส้ม 11/05/2562 867 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DP224E-Heavy plus+FD163E
V 023 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 16 15 ตค-9495 สกลนคร ส้ม 07/01/2562 1,204 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 024 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 15 15 ตฉ-9338 นครราชสีมา ส้ม 17/11/2561 524 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 025 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 14 13 ตฆ-1201 ชัยภูมิ ส้ม 27/01/2562 1,741 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 026 KUBOTA L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special) 15 15 ตฉ-7853 นครราชสีมา ส้ม 04/06/2562 1,432 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +DP224E-Heavy Plus2+LA508 เกษตรพร้อมการ์ด (L3608 Special)
V 027 KUBOTA L3608 SP +SD160 15 15 ตค-9213 สกลนคร ส้ม 01/10/2562 1,491 200,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP +SD160
V 028 KUBOTA L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX) 14 14 ตค-4506 นครพนม ส้ม 21/07/2562 1,662 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608SP (Kubota Max) +FD163E (MAX)
V 029 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 16 16 ตง-779 อุบลราชธานี ส้ม 27/10/2561 593 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 030 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186 18 17 ตช-7161 นครราชสีมา ส้ม 08/02/2562 488 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 031 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตค-4538 นครพนม ส้ม 18/01/2562 1,752 295,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT +DH225E-Heavy plus+FD164E+FG186+RX165E
V 032 KUBOTA L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186 17 16 ตฆ-1189 สกลนคร ส้ม 03/02/2562 1,721 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT +DH225E-Pro+FD164E+FG186
V 033 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 16 ตฆ-6733 ชัยภูมิ ส้ม 09/01/2562 556 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT +DP224E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 034 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+RX165E 17 16 ตฆ-4829 ศรีสะเกษ ส้ม 26/07/2562 639 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT +FD164E+FG186+RX165E
V 035 KUBOTA L4708 SP +DH226E-Heavy plus+FD185F+RX182F 15 15 ตฆ-2825 สุรินทร์ ส้ม 11/11/2561 1,071 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP +DH226E-Heavy plus+FD185F+RX182F
V 036 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 14 ตค-8083 กาฬสินธุ์ ส้ม 04/02/2562 1,638 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 037 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 14 ตค-6543 เลย ส้ม 14/05/2562 2,505 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 038 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 15 ตฆ-2581 สุรินทร์ ส้ม 15/07/2562 ไมล์ชำรุด 370,000 0 -
**หมายเหตุ DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 039 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 13 ตค-4565 หนองคาย ส้ม 08/01/2562 3,064 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F |หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 040 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F+คราด 15 15 ตฆ-2388 สุรินทร์ ส้ม 12/01/2561 1,238 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F+คราด
V 041 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+RX182F 15 14 ตฉ-8380 นครราชสีมา ส้ม 13/07/2560 1,619 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+RX182F
V 042 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 14 14 ตฆ-3296 อุดรธานี ส้ม 10/11/2561 ไมล์ชำรุด 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 043 KUBOTA L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F 15 15 ตฆ-5849 อุดรธานี ส้ม 06/10/2562 ไมล์ชำรุด 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP +DP224F-Heavy Plus2+FD185F
V 044 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 13 13 1ตง-5032 กรุงเทพมหานคร ส้ม 20/12/2562 1,224 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max)
V 045 KUBOTA L4708DT +DH225E-Heavy plus+DP224F+FD185F+RX182F 13 13 ตฆ-31 อุดรธานี ส้ม 04/07/2562 1,463 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT +DH225E-Heavy plus+DP224F+FD185F+RX182F
V 046 KUBOTA L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 15 15 ตค-5185 หนองบัวลำภู ส้ม 25/11/2561 2,134 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 047 KUBOTA L5018 4WD +DP224F-Heavy Plus2+FD186F 15 15 ตฆ-4071 ขอนแก่น ส้ม 20/11/2561 2,441 380,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 4WD +DP224F-Heavy Plus2+FD186F
V 048 KUBOTA L5018 4WD +DP224F-Heavy Plus2+FD186F 15 15 ตฆ-4117 ขอนแก่น ส้ม 27/11/2561 1,444 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 4WD +DP224F-Heavy Plus2+FD186F
V 049 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F 17 15 ตช-3472 นครราชสีมา ส้ม 07/02/2562 1,762 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F
V 050 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 17 16 ตฆ-43 เลย ส้ม 28/03/2562 659 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 051 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 16 16 ตช-1518 นครราชสีมา ส้ม 01/06/2562 1,892 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 052 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 17 17 ตฆ-6707 ขอนแก่น ส้ม 11/07/2562 334 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 053 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 16 16 ตง-513 อุบลราชธานี ส้ม 06/07/2562 1,908 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 054 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 16 ตค-4209 นครพนม ส้ม 03/06/2562 2,198 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 055 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 16 ตค-4974 ยโสธร ส้ม 27/05/2562 1,445 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 056 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 17 16 ตฆ-5930 ขอนแก่น ส้ม 22/02/2562 761 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 057 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 17 17 ตง-424 อุดรธานี ส้ม 12/06/2562 829 400,000 0 -
**หมายเหตุ | L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 058 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 17 16 ตฆ-9170 อุดรธานี ส้ม 20/01/2562 795 420,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT +DH246F-Heavy Plus+DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F
V 059 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 16 ตช-1981 นครราชสีมา ส้ม 13/07/2562 1,186 380,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 060 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 17 ตฆ-3573 ร้อยเอ็ด ส้ม 03/07/2562 1,168 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 061 KUBOTA L5018DT +FD186F+FG186F 17 16 ตฆ-5995 ขอนแก่น ส้ม 06/03/2562 1,253 360,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT +FD186F+FG186F
V 062 KUBOTA M6040SU +DP243H+FD202H 16 15 ตฆ-4318 ขอนแก่น ส้ม 19/01/2562 2,225 390,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU +DP243H+FD202H
V 063 KUBOTA M6040SU +DP243H+FD202H 16 16 ตฆ-8874 อุดรธานี ส้ม 02/12/2561 1,562 430,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU +DP243H+FD202H
V 064 KUBOTA M7040DT +DH266JW+DP263J+FD206J 17 17 ตฆ-6482 ขอนแก่น ส้ม 05/06/2562 1,603 510,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT +DH266JW+DP263J+FD206J
V 065 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 14 13 ตค-4552 หนองคาย ส้ม 08/01/2562 6,253 440,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L
V 066 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 14 13 ตฆ-1147 อุดรธานี ส้ม 07/02/2562 3,666 590,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L
V 067 KUBOTA M108 (Kubota Max) +FD240NT(KUBOTA MAX) 13 13 ตฆ-975 เลย ส้ม 12/07/2561 4,852 490,000 0 -
**หมายเหตุ |M108 (Kubota Max) +FD240NT(KUBOTA MAX)
V 068 KUBOTA DC-70 16 16 1ตฉ-790 กรุงเทพมหานคร ส้ม 07/12/2561 ไมล์ชำรุด 290,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-70
V 069 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-3936 กรุงเทพมหานคร ส้ม 29/11/2561 184 530,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-70G Plus
V 070 KUBOTA DC-70G Plus 17 17 1ตช-1901 กรุงเทพมหานคร ส้ม 02/11/2561 452 520,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-70G Plus
V 071 KUBOTA DC-105X 16 16 1ตฉ-855 กรุงเทพมหานคร ส้ม 07/12/2560 719 590,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-105X
V 072 KUBOTA KX91-3S2 13 13 ตค-6479 สกลนคร ส้ม 27/06/2562 ไมล์ชำรุด 80,000 0 -
**หมายเหตุ มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อ ISUZU ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียนทุกกรณีฯ