สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 17-10-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
V 001 KUBOTA B2140 +RX80A 15 1ตฆ-9099 กรุงเทพมหานคร ส้ม 08/05/2562 173 120,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140+RX80A
V 002 KUBOTA B2140BN +DP184A+RX80A 15 ตฆ-904 สุโขทัย ส้ม 03/11/2561 112 140,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN+DP184A+RX80A
V 003 KUBOTA B2140BN +SG247+RX80A2 17 ตง-3884 นครสวรรค์ ส้ม 26/05/2562 194 120,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN+SG247+RX80A2
V 004 KUBOTA B2140BN +SG247+RX80A2 17 ตง-3768 นครสวรรค์ ส้ม 11/05/2562 114 130,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN+SG247+RX80A2
V 005 KUBOTA B2140BN +SG247+RX85B 14 ตฆ-4418 กำแพงเพชร ส้ม 26/09/2561 336 130,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN+SG247+RX85B
V 006 KUBOTA B2140BN +SG247+RX85B 15 ตค-6234 อุตรดิตถ์ ส้ม 29/10/2561 204 110,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140BN+SG247+RX85B
V 007 KUBOTA B24204WD +SG245 12 ตผ-889 กรุงเทพมหานคร ส้ม 12/07/2561 552 90,000 0 -
**หมายเหตุ |B2420 4WD+SG245
V 008 KUBOTA B2420D +RX85B+SD130 15 ตค-1487 เพชรบุรี ส้ม 28/01/2561 1,495 115,000 0 -
**หมายเหตุ |B2420D+RX85B+SD130
V 009 KUBOTA B2440 4WD (Kubota Max) +SD131 (Kubota Max)+DP184A 13 1ตฉ-2953 กรุงเทพมหานคร ส้ม 31/10/2562 507 120,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440 4WD (Kubota Max) +SD131 (Kubota Max)+DP184A
V 010 KUBOTA B2440 +SG247 14 ตง-1758 ลพบุรี ส้ม 06/03/2562 700 110,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440+SG247
V 011 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 16 ตง-4815 ลพบุรี ส้ม 02/02/2561 228 150,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440+SG247+RX85B
V 012 KUBOTA B2440 +SG247+RX85B 14 ตง-2588 ลพบุรี ส้ม 30/10/2561 518 140,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440+SG247+RX85B
V 013 KUBOTA B2440S +RX85B2+SG270 17 ตฆ-2385 สุโขทัย ส้ม 02/06/2562 300 160,000 0 -
**หมายเหตุ |B2440S+RX85B2+SG270
V 014 KUBOTA L3008 4WD(Kubota Max) 10 1ตช-5851 กรุงเทพมหานคร ส้ม 06/06/2558 1,376 110,000 0 -
**หมายเหตุ |L3008 4WD (Kubota Max)
V 015 KUBOTA L3008DT +FD143D 14 ตฆ-6243 เพชรบูรณ์ ส้ม 28/05/2562 1,494 100,000 0 -
**หมายเหตุ |L3008DT+FD143D
V 016 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+FD143D 16 ตค-5354 สระบุรี ส้ม 10/08/2561 315 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DH225C-H+FD143D
V 017 KUBOTA L3208 SP +DH225C-H+FD143D 14 ตฆ-8761 นครสวรรค์ ส้ม 22/10/2561 160,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DH225C-H+FD143D|ไมล์ชำรุด (547)
V 018 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+FD143D 15 ตฆ-9181 เพชรบูรณ์ ส้ม 28/10/2561 866 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DP223C-Heavy plus+FD143D
V 019 KUBOTA L3208 SP +DP223C-Heavy plus+SD140 16 ตง-4331 ลพบุรี ส้ม 15/07/2561 158 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+DP223C-Heavy plus+SD140
V 020 KUBOTA L3208 SP +RX164E 15 ตค-7193 พิจิตร ส้ม 15/12/2561 1,390 150,000 0 -
**หมายเหตุ |L3208 SP+RX164E
V 021 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 17 ตง-1897 เพชรบูรณ์ ส้ม 16/05/2561 205 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 022 KUBOTA L3218DT +DH225C-H+FD144D 17 ตค-2997 ระยอง ส้ม 27/04/2561 197 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L3218DT+DH225C-H+FD144D
V 023 KUBOTA L3218DT +FD144D+SX135 17 1ตช-2211 กรุงเทพมหานคร ส้ม 03/11/2562 224 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3218DT+FD144D+SX135
V 024 KUBOTA L3408DI +FD160D 09 ตท-704 กรุงเทพมหานคร ส้ม 30/04/2560 3,567 50,000 0 -
**หมายเหตุ |L3408DI+FD160D
V 025 KUBOTA L3608 SP 15 ตค-5946 อุทัยธานี ส้ม 26/11/2561 1,192 200,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP
V 026 KUBOTA L3608 SP +DH225E-Heavy plus+FD163E 14 ตค-7409 สระแก้ว ส้ม 11/02/2561 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH225E-Heavy plus+FD163E|1135(ไมล์ชำรุด)
V 027 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus 14 ตฆ-9086 นครสวรรค์ ส้ม 17/12/2561 527 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus
V 028 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2 16 ตง-3904 ลพบุรี ส้ม 11/02/2562 695 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2
V 029 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 ตค-2977 ตาก ส้ม 06/10/2561 1,388 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 030 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 14 ตค-5388 อุทัยธานี ส้ม 27/01/2561 1,063 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 031 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 16 ตง-697 เพชรบูรณ์ ส้ม 16/08/2561 816 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 032 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตฆ-5071 กำแพงเพชร ส้ม 30/01/2562 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E|ไมล์ชำรุด (818)
V 033 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 13 ตค-7320 สระแก้ว ส้ม 20/01/2561 220,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E|652(ไมล์ชำรุด)
V 034 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 15 ตฆ-9430 เพชรบูรณ์ ส้ม 23/12/2561 393 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 035 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 16 ตฆ-7104 กำแพงเพชร ส้ม 27/06/2561 623 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 036 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E 13 ตค-7319 สระแก้ว ส้ม 20/01/2561 1,202 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 037 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 15 ตค-4552 พะเยา ส้ม 26/11/2561 250,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E|ไมล์ชำรุด (896)
V 038 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+RX164E+SD160 15 ตฆ-6466 กำแพงเพชร ส้ม 18/01/2562 522 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+RX164E+SD160
V 039 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+SD160 16 ตค-3486 ชัยนาท ส้ม 12/04/2562 505 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+SD160
V 040 KUBOTA L3608 SP +DH226E-Heavy plus+SD160 13 ตฆ-5451 เพชรบูรณ์ ส้ม 18/12/2561 200,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+DH226E-Heavy plus+SD160|ไมล์ชำรุด (711)
V 041 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RX164E 15 ตค-7081 พิจิตร ส้ม 22/09/2561 2,114 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E+RX164E
V 042 KUBOTA L3608 SP +FD163E+RX164E 16 ตค-6256 อุทัยธานี ส้ม 14/07/2561 1,395 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+FD163E+RX164E
V 043 KUBOTA L3608 SP +RX164E 14 ตฆ-4306 กำแพงเพชร ส้ม 05/09/2561 2,422 180,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+RX164E|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 044 KUBOTA L3608 SP +RZ160 14 ตฆ-8664 นครสวรรค์ ส้ม 02/10/2561 3,543 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608 SP+RZ160
V 045 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+FD163E 13 ตค-6765 สระแก้ว ส้ม 17/06/2561 1,702 120,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+DH226E-Heavy plus+FD163E|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 046 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+FD163E 13 ตฆ-1577 กำแพงเพชร ส้ม 17/06/2562 1,068 180,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+DH226E-Heavy plus+FD163E
V 047 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E 12 ตค-7697 พิษณุโลก ส้ม 11/02/2560 2,553 180,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+DH226E-Heavy plus+FD163E+RX164E
V 048 KUBOTA L3608DT +DH226E-Heavy plus+RX164E+SD160 14 ตค-8565 เชียงราย ส้ม 25/06/2561 1,391 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+DH226E-Heavy plus+RX164E+SD160
V 049 KUBOTA L3608DT +DP224E-Heavy plus+FD163E 13 ตค-2814 ปราจีนบุรี ส้ม 27/12/2561 1,292 120,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+DP224E-Heavy plus+FD163E
V 050 KUBOTA L3608DT +DP224E-Heavy Plus2+FD163E 13 ตฆ-5381 เพชรบูรณ์ ส้ม 03/12/2561 972 190,000 0 -
**หมายเหตุ |L3608DT+DP224E-Heavy Plus2+FD163E
V 051 KUBOTA L4018DT 16 ตค-5572 เชียงใหม่ ส้ม 09/12/2561 1,806 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 052 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 17 ตฆ-2800 พิษณุโลก ส้ม 03/05/2562 1,065 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 053 KUBOTA L4018DT VT +DH226E-Heavy plus+RX165E 16 ตง-1289 เพชรบูรณ์ ส้ม 12/01/2561 315 310,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT VT+DH226E-Heavy plus+RX165E
V 054 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2 16 ตง-1188 เพชรบูรณ์ ส้ม 21/12/2561 2,018 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 055 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E 17 ตฆ-3098 พิษณุโลก ส้ม 20/07/2562 379 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E
V 056 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E 16 ตง-2397 นครสวรรค์ ส้ม 22/09/2561 462 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E
V 057 KUBOTA L4018DT +DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186 16 ตง-2990 นครสวรรค์ ส้ม 11/01/2561 534 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DH226E-Heavy plus+FD164E+FG186
V 058 KUBOTA L4018DT +DP224E-Heavy Plus2+FD164E 17 ตค-5646 สระบุรี ส้ม 10/03/2561 475 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+DP224E-Heavy Plus2+FD164E
V 059 KUBOTA L4018DT +FD164E 16 ตฆ-7670 กำแพงเพชร ส้ม 06/12/2561 495 290,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+FD164E
V 060 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186+RX165E 17 ตค-3723 ชัยนาท ส้ม 23/01/2561 638 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+FD164E+FG186+RX165E
V 061 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E 16 ตฆ-1831 สุโขทัย ส้ม 07/12/2561 991 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+FD164E+RX165E
V 062 KUBOTA L4018DT +FD164E+RX165E 16 ตค-7846 พิจิตร ส้ม 506 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT+FD164E+RX165E
V 063 KUBOTA L4708SP (Kubota Max) +DH246F-Heavy Plus+FD185F (Kubota Max)+RX192F 14 ตฆ-2305 พิษณุโลก ส้ม 13/03/2561 1,153 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708SP (Kubota Max)+DH246F-Heavy Plus+FD185F (Kubota Max)+RX192F
V 064 KUBOTA L4708 SP 15 ตค-954 สิงห์บุรี ส้ม 03/03/2562 2,757 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP
V 065 KUBOTA L4708 SP +DH245-6F-Heavy Plus+RZ180+SD181 15 ตค-3464 ตาก ส้ม 03/11/2561 1,617 300,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH245-6F-Heavy Plus+RZ180+SD181
V 066 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 ตง-2592 ลพบุรี ส้ม 30/10/2561 1,288 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 067 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 ตค-2613 ฉะเชิงเทรา ส้ม 03/10/2561 1,423 310,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 068 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 14 ตฆ-118 พิษณุโลก ส้ม 04/09/2561 1,675 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 069 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F 15 ตง-334 นครสวรรค์ ส้ม 03/07/2562 744 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 070 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตค-4455 พะเยา ส้ม 13/08/2561 1,566 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 071 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 ตค-6376 พิจิตร ส้ม 01/07/2561 3,194 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 072 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 15 ตค-5507 อุทัยธานี ส้ม 11/03/2562 2,032 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F
V 073 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F-S 15 ตค-4927 เชียงใหม่ ส้ม 05/11/2561 1,124 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F-S
V 074 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+FD185F+SX145 15 ตค-9806 เชียงราย ส้ม 21/10/2561 98 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+FD185F+SX145
V 075 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+RX182F+SD181 16 ตค-2999 ฉะเชิงเทรา ส้ม 28/04/2562 1,108 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+RX182F+SD181
V 076 KUBOTA L4708 SP +DH246F-Heavy Plus+SD181 15 ตฆ-6201 กำแพงเพชร ส้ม 13/11/2561 1,262 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+DH246F-Heavy Plus+SD181
V 077 KUBOTA L4708 SP +FD185F 14 ตค-8882 เชียงราย ส้ม 15/10/2561 1,014 240,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F
V 078 KUBOTA L4708 SP +FD185F 14 ตค-4130 พะเยา ส้ม 20/10/2561 1,430 280,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+FD185F
V 079 KUBOTA L4708 SP +LA588 เกษตรพร้อมการ์ด (L4708 Special) 15 ตค-1265 ชุมพร ส้ม 03/04/2562 320,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+LA588 เกษตรพร้อมการ์ด (L4708 Special)|ไมล์ชำรุด (640)
V 080 KUBOTA L4708 SP +RX182F+SD181+ ล้อเหล็ก 2 ข้าง 15 ตค-3139 ปราจีนบุรี ส้ม 23/04/2562 961 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+RX182F+SD181+ ล้อเหล็ก 2 ข้าง
V 081 KUBOTA L4708 SP +RX182F-S 14 ตง-2330 ลพบุรี ส้ม 07/08/2561 756 260,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 SP+RX182F-S
V 082 KUBOTA L4708 (Kubota Max) +FD185F (Kubota Max) 11 ตค-3421 ปราจีนบุรี ส้ม 28/04/2561 3,151 200,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708 (Kubota Max)+FD185F (Kubota Max)
V 083 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F 13 ตค-5923 สุพรรณบุรี ส้ม 24/09/2562 270,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+DH246F-Heavy Plus+FD185F|ไมล์ชำรุด (684)
V 084 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F 12 ตค-2939 สุราษฎร์ธานี ส้ม 1,445 140,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+DH246F-Heavy Plus+FD185F
V 085 KUBOTA L4708DT +DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F 14 ตค-9517 พิษณุโลก ส้ม 03/03/2562 2,543 230,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+DH246F-Heavy Plus+FD185F+RX182F|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 086 KUBOTA L4708DT +LA588T เกษตรพร้อมการ์ด (L4708) 13 ตค-3484 สุราษฎร์ธานี ส้ม 27/05/2562 170,000 0 -
**หมายเหตุ |L4708DT+LA588T เกษตรพร้อมการ์ด (L4708)|ไมล์ชำรุด (1,273)
V 087 KUBOTA L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 15 ตค-7355 กาญจนบุรี ส้ม 28/01/2561 914 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 4WD+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F
V 088 KUBOTA L5018 4WD +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 15 ตง-919 นครสวรรค์ ส้ม 25/11/2561 697 430,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 4WD+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 089 KUBOTA L5018 4WD +FD186F+RX183F 15 ตค-4610 พะเยา ส้ม 18/01/2562 1,348 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 4WD+FD186F+RX183F
V 090 KUBOTA L5018 VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX193F-S+SX145 15 1ตง-8392 กรุงเทพมหานคร ส้ม 18/01/2562 2,428 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX193F-S+SX145
V 091 KUBOTA L5018 VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 15 ตฆ-9568 เพชรบูรณ์ ส้ม 20/01/2561 1,457 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 092 KUBOTA L5018 VT +FD186F+FG186F+SP420 15 1ตง-8783 กรุงเทพมหานคร ส้ม 27/01/2561 2,952 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018 VT+FD186F+FG186F+SP420
V 093 KUBOTA L5018DT 16 ตง-4720 ลพบุรี ส้ม 12/01/2561 1,285 310,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT
V 094 KUBOTA L5018DT VT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 ตง-2144 เพชรบูรณ์ ส้ม 20/06/2562 604 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 095 KUBOTA L5018DT VT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 ตฆ-3054 สุโขทัย ส้ม 14/12/2562 152 450,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 096 KUBOTA L5018DT VT +FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 ) 17 ตค-6859 ชลบุรี ส้ม 29/11/2562 720 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT VT+FG186F+เครื่องคีบอ้อย SGB470 (สำหรับรุ่น L5018 )
V 097 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 17 ตค-754 นครนายก ส้ม 20/06/2562 894 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 098 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+RX183F+LA588T-1 มาตรฐาน (L5018) 16 ตฆ-424 เชียงราย ส้ม 20/06/2561 2,943 380,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH245-6F-Heavy Plus+RX183F+LA588T-1 มาตรฐาน (L5018)
V 099 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 17 ตง-3063 นครสวรรค์ ส้ม 25/01/2561 994 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 100 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F 16 ตง-2281 นครสวรรค์ ส้ม 01/09/2561 2,030 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F
V 101 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 ตฆ-7407 กำแพงเพชร ส้ม 05/09/2561 1,248 390,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 102 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 ตค-3921 ตาก ส้ม 26/08/2561 2,405 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 103 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 16 ตฆ-647 เชียงราย ส้ม 14/10/2561 1,967 400,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F
V 104 KUBOTA L5018DT +DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F 16 ตง-1443 นครสวรรค์ ส้ม 17/03/2562 1,497 370,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+DH246F-Heavy Plus+FD186F+RX183F
V 105 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 16 ตค-6266 อุทัยธานี ส้ม 28/07/2561 2,057 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+RX183F
V 106 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 16 ตง-1938 นครสวรรค์ ส้ม 29/06/2561 2,121 330,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+RX183F
V 107 KUBOTA L5018DT +FD186F+RX183F 16 ตค-2755 พระนครศรีอยุธยา ส้ม 29/08/2561 1,122 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+FD186F+RX183F
V 108 KUBOTA L5018DT +LA588T-1 มาตรฐาน (L5018) 17 ตค-6132 สระบุรี ส้ม 20/06/2562 20 500,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+LA588T-1 มาตรฐาน (L5018)
V 109 KUBOTA L5018DT +RX193F 16 ตง-2773 นครสวรรค์ ส้ม 30/11/2561 690 350,000 0 -
**หมายเหตุ |L5018DT+RX193F|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 110 KUBOTA M6040SU +DH246HW+FD202H 16 ตฆ-2224 พิษณุโลก ส้ม 07/09/2559 1,471 430,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU+DH246HW+FD202H
V 111 KUBOTA M6040SU +DH247H+FD202H 15 ตค-2608 น่าน ส้ม 11/11/2561 1,717 420,000 0 -
**หมายเหตุ |M6040SU+DH247H+FD202H
V 112 KUBOTA M7040DT +DH266JW+FD206J 16 ตค-7917 สุพรรณบุรี ส้ม 15/06/2561 1,347 370,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+DH266JW+FD206J
V 113 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 14 ตฆ-7446 นครสวรรค์ ส้ม 30/01/2561 5,927 330,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+DP263J+FD206J
V 114 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J 16 ตค-7556 กาญจนบุรี ส้ม 30/06/2561 2,288 430,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+DP263J+FD206J
V 115 KUBOTA M7040DT +DP263J+FD206J+ผาน 7 (ไม่ใช่ยี่ห้อคูโบต้า) 13 ตค-1018 ชุมพร ส้ม 30/01/2561 5,813 330,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+DP263J+FD206J+ผาน 7 (ไม่ใช่ยี่ห้อคูโบต้า)
V 116 KUBOTA M7040DT +FD206J 14 ตค-6861 เลย ส้ม 21/07/2561 2,609 480,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+FD206J
V 117 KUBOTA M7040DT +FD206J 17 ตค-5210 พะเยา ส้ม 27/07/2562 656 490,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040DT+FD206J
V 118 KUBOTA M8540DTH +DP264L+FD210L 16 1ตจ-3810 กรุงเทพมหานคร ส้ม 06/07/2561 2,263 620,000 0 -
**หมายเหตุ |M8540DTH+DP264L+FD210L
V 119 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+DP264L+FD210L 16 ตฆ-2322 พิษณุโลก ส้ม 26/10/2561 2,486 680,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DH267L+DP264L+FD210L
V 120 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DH267L+DP264L+FD210L 15 ตฆ-6487 กำแพงเพชร ส้ม 18/01/2562 2,180 680,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DH267L+DP264L+FD210L
V 121 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 15 ตฆ-5315 กำแพงเพชร ส้ม 07/04/2562 2,113 650,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 122 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 16 ตค-2414 ประจวบคีรีขันธ์ ส้ม 20/10/2561 2,024 650,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 123 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 14 1ตค-1822 กรุงเทพมหานคร ส้ม 28/02/2562 4,473 610,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 124 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +DP264L+FD210L 14 ตฆ-3428 กำแพงเพชร ส้ม 28/02/2561 4,215 560,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+DP264L+FD210L
V 125 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L 12 ตค-4527 กาญจนบุรี ส้ม 02/10/2561 4,072 370,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+FD210L
V 126 KUBOTA M9540 Heavy Cylinder +FD210L 11 ตค-2419 สุราษฎร์ธานี ส้ม 01/09/2561 260,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 Heavy Cylinder+FD210L|170(ไมล์ชำรุด)
V 127 KUBOTA M9540DTH +FD210L 08 ตค-6494 สุราษฎร์ธานี ส้ม 04/07/2562 - 190,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540DTH+FD210L|ไมล์ชำรุด
V 128 KUBOTA M108S +DP283N+FD240NT 16 1ตง-9005 กรุงเทพมหานคร ส้ม 03/02/2562 1,250 800,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+DP283N+FD240NT
V 129 KUBOTA M108S +FD240NT 13 ตฆ-2899 กำแพงเพชร ส้ม 02/12/2561 580,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+FD240NT|ไมล์ชำรุด
V 130 KUBOTA M108S +FD240NT 14 ตฆ-3677 กำแพงเพชร ส้ม 18/04/2562 2,468 750,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+FD240NT
V 131 KUBOTA DC-60 Plus 10 ชุดจด4827 - ส้ม-ขาว ถอนการประมูล 0 -
**หมายเหตุ |ถอนประมูล|DC-60(Plus)|ไมล์ชำรุด (760)|หมายเลขตัวถังผุและเป็นสนิม ไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียน
V 132 KUBOTA DC-70 15 1ตง-6516 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 25/11/2561 1,260 300,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-70
V 133 KUBOTA KX91-3S2 16 1ตฉ-2267 กรุงเทพมหานคร ส้ม 24/01/2562 2,529 400,000 0 -
**หมายเหตุ |KX91-3S2
V 134 KUBOTA KX91-3S2AC (ตู้แอร์) 15 ตค-5493 ชลบุรี ส้ม 27/07/2562 1,785 410,000 0 -
**หมายเหตุ |KX91-3S2AC (ตู้แอร์)
V 135 KUBOTA KX-080-3 12 ตค-1372 ระยอง ส้ม 20/06/2561 650,000 0 -
**หมายเหตุ |KX-080-3|ไมล์ชำรุด (3,056)
V 136 KUBOTA KX161-3-(ล้อเหล็ก)-AC/SP 15 ตค-5726 ชลบุรี ส้ม 11/12/2561 2,940 620,000 0 -
**หมายเหตุ |KX161-3-(ล้อเหล็ก)-AC|SP
V 137 KUBOTA - B2140N 4WD+SG247 13 1ตฌ-4512 กรุงเทพมหานคร ส้ม 135 100,000 0 -
**หมายเหตุ |B2140N 4WD+SG247
V 138 KUBOTA L3008DT +FD143D 14 1ตฉ-6089 กรุงเทพมหานคร ส้ม 369 180,000 0 -
**หมายเหตุ |L3008+FD143D
V 139 KUBOTA L4018DT +FD164E+FG186 17 1ตฌ-1729 กรุงเทพมหานคร ส้ม 127 340,000 0 -
**หมายเหตุ |L4018DT (STD)+FD164E+FG186
V 140 KUBOTA M108S +FD240NT 17 1ตฌ-4448 กรุงเทพมหานคร ส้ม 256 840,000 0 -
**หมายเหตุ |M108S+FD240NT
V 141 KUBOTA M9540 4WD Heavy Cylinder +FD210L 11 1ตช-8243 กรุงเทพมหานคร ส้ม 1,809 550,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 4WD Heavy+FD210L
V 142 KUBOTA M9540 4WD Heavy Cylinder +FD210L 17 1ตฌ-4695 กรุงเทพมหานคร ส้ม 04/10/2562 172 720,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 4WD Heavy+FD210L
V 143 KUBOTA MU5501DT +FD203G 17 1ตฌ-4198 กรุงเทพมหานคร ส้ม 101 550,000 0 -
**หมายเหตุ |MU5501 + FD203G
V 144 KUBOTA M105S 4WD +FD240M 11 1ตช-4307 กรุงเทพมหานคร ส้ม 3,416 410,000 0 -
**หมายเหตุ |M105S 4WD+FD240M
V 145 KUBOTA M7040 4WD +FD206J 10 1ตฉ-882 กรุงเทพมหานคร ส้ม 9,612 300,000 0 -
**หมายเหตุ |M7040 4WD+FD206J
V 146 KUBOTA M8540 4WD +FD210L 12 ตน-6084 กรุงเทพมหานคร ส้ม 6,410 440,000 0 -
**หมายเหตุ |M8540 4WD+FD210L
V 147 KUBOTA M90004WD +FD 07 1ตฌ-1752 กรุงเทพมหานคร ส้ม 23/07/2562 6 400,000 0 -
**หมายเหตุ |M9000 4WD+FD
V 148 KUBOTA M9540 4WD +FD210L 08 1ตฉ-7292 กรุงเทพมหานคร ส้ม 420,000 0 -
**หมายเหตุ |M9540 4WD+FD210L|เปลี่ยนไมล์
V 149 KUBOTA KX161-3-(ล้อเหล็ก)-AC/SP 13 1ตช-7709 กรุงเทพมหานคร ส้ม 1,581 660,000 0 -
**หมายเหตุ |KX161-3C
V 150 KUBOTA KX91-3S2 ล้อเหล็ก 16 1ตจ-7460 กรุงเทพมหานคร ส้ม 347 550,000 0 -
**หมายเหตุ |KX91-3S2 ล้อเหล็ก
V 151 KUBOTA U15-3 ล้อเหล็ก 14 1ตช-2718 กรุงเทพมหานคร ส้ม 10 410,000 0 -
**หมายเหตุ |U15-3 ล้อเหล็ก
V 152 KUBOTA U15-3 ล้อเหล็ก 14 1ตช-2716 กรุงเทพมหานคร ส้ม 5 410,000 0 -
**หมายเหตุ |U15-3 ล้อเหล็ก
V 153 KUBOTA DC-70 H 12 1ตฌ-1730 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 19/07/2562 7 350,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-70H
V 154 KUBOTA DC-70 17 1ตช-2025 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 47 460,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-70
V 155 KUBOTA DC-105X 16 1ตฌ-4696 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 04/10/2562 32 740,000 0 -
**หมายเหตุ |DC-105X
V 156 KUBOTA NSD-8-I-U4-S 12 XX-2446 - ฟ้า-ขาว 912 10,000 0 -
**หมายเหตุ |NSD-8-I-U4-S|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 157 KUBOTA NSPU-68C 13 XX-4497 - ฟ้า-ขาว 487 10,000 0 -
**หมายเหตุ |NSPU-68C|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 158 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0257 - ฟ้า-ขาว 5,000 0 -
**หมายเหตุ |SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 159 KUBOTA SPW-68CM 12 XX-0212 - ฟ้า-ขาว 5,000 0 -
**หมายเหตุ |SPW-68CM|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 160 KUBOTA CP100F 15 XX-0332 - ส้ม 35,000 0 -
**หมายเหตุ |CP100F|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 161 KUBOTA - BREAKER EHB03 FOR KX91 17 XX-0390 - ส้ม 70,000 0 -
**หมายเหตุ |BREAKER EHB03 FOR KX91|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 162 KUBOTA - Tractor L3608 XX-0252 - ส้ม 25,000 0 -
**หมายเหตุ |Used Engine : Tractor L3608|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 163 KUBOTA - Tractor L3608 XX-1702 - ส้ม 25,000 0 -
**หมายเหตุ |Used Engine : Tractor L3608|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 164 KUBOTA - Tractor L4708 XX-0480 - ส้ม 30,000 0 -
**หมายเหตุ |Used Engine : Tractor L4708|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 165 KUBOTA - Tractor L4708 XX-1506 - ส้ม 30,000 0 -
**หมายเหตุ |Used Engine : Tractor L4708|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 166 KUBOTA - SGB470 14 XX-0437 - ส้ม 25,000 0 -
**หมายเหตุ |SGB470|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 167 KUBOTA - DH205B 14 XX-0172 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |DH205B|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 168 KUBOTA - DH205B 10 XX-0419 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |DH205B|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 169 KUBOTA - DH225CH 14 XX-0154 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DH225CH|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 170 KUBOTA - +DH225E-HP 14 XX-0179 - ส้ม - 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DH225E-Heavy plus for L3608|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 171 KUBOTA - +DH226D-H 09 XX-0157 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DH226D-H|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 172 KUBOTA - DH226D-H 09 XX-0158 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DH226D-H|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 173 KUBOTA - +DH245-6F-Heavy Plus 16 XX-0344 - ส้ม 30,000 0 -
**หมายเหตุ |DH245-6F-Heavy Plus|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 174 KUBOTA - +DH246G 09 XX-0160 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DH246G|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 175 KUBOTA - +DH246G 09 XX-0161 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DH246G|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 176 KUBOTA - +DH246HW 17 XX-0441 - ส้ม 30,000 0 -
**หมายเหตุ |DH246HW|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 177 KUBOTA - +DH247H 12 XX-0175 - ส้ม 25,000 0 -
**หมายเหตุ |DH247H|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 178 KUBOTA - +DH247H 13 XX-0189 - ส้ม 25,000 0 -
**หมายเหตุ |DH247H|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 179 KUBOTA DH266J 10 XX-0164 - ส้ม 25,000 0 -
**หมายเหตุ |DH266J|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 180 KUBOTA DH266J 09 XX-0166 - ส้ม 25,000 0 -
**หมายเหตุ |DH266J|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 181 KUBOTA - DH266JW 10 XX-0174 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DH266JW|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 182 KUBOTA - DH266JW 13 XX-0190 - ส้ม 25,000 0 -
**หมายเหตุ |DH266JW|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 183 KUBOTA - DH266JW 08 XX-0200 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DH266JW|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 184 KUBOTA - DH266JW 12 XX-0366 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DH266JW|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 185 KUBOTA - +DH267L 13 XX-0209 - ส้ม 25,000 0 -
**หมายเหตุ |DH267L|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 186 KUBOTA - +DH267L 10 XX-0397 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DH267L|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 187 KUBOTA - +DH268N 16 XX-0427 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DH268N|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 188 KUBOTA - +DP183 13 XX-0136 - ส้ม 5,000 0 -
**หมายเหตุ |DP183|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 189 KUBOTA - +DP183 10 XX-0135 - ส้ม 5,000 0 -
**หมายเหตุ |DP183|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 190 KUBOTA - +DP203B 12 XX-0338 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |DP203B|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 191 KUBOTA - +DP223CH 09 XX-0114 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DP223CH|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 192 KUBOTA - +DP224D 09 XX-0412 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DP224D|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 193 KUBOTA - +DP224DH 11 XX-0456 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DP224DH|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 194 KUBOTA - +DP243G 09 XX-0118 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |DP243G|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 195 KUBOTA - +DP243G 10 XX-0119 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DP243G|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 196 KUBOTA - +DP243G 08 XX-0120 - ส้ม 15,000 0 -
**หมายเหตุ |DP243G|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 197 KUBOTA - +DP263J 09 XX-0131 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DP263J|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 198 KUBOTA - +DP263J 13 XX-0374 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DP263J|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 199 KUBOTA - +DP264L 09 XX-0211 - ส้ม 30,000 0 -
**หมายเหตุ |DP264L|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 200 KUBOTA - +DP264L 08 XX-0222 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DP264L|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 201 KUBOTA - +DP264L 11 XX-0317 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DP264L|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 202 KUBOTA - +DP283M 11 XX-0112 - ส้ม 30,000 0 -
**หมายเหตุ |DP283M|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 203 KUBOTA - +DP283M 11 XX-0195 - ส้ม 30,000 0 -
**หมายเหตุ |DP283M|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 204 KUBOTA - +DP283N 15 XX-0343 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |DP283N|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 205 KUBOTA - +FD141 09 X-00374 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |FD141|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 206 KUBOTA - +FD160D 09 XX-0468 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |FD160D|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 207 KUBOTA - +FD180F 09 XX-0409 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |FD180F|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 208 KUBOTA - +FD183F 10 XX-0380 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |FD183F|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 209 KUBOTA - +FD183F 09 XX-0406 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |FD183F|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 210 KUBOTA RX180F 09 XX-0027 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |RX180F|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 211 KUBOTA RX181F 10 XX-0216 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |RX181F|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 212 KUBOTA - RX220H 12 XX-0075 - ส้ม 25,000 0 -
**หมายเหตุ |RX220H|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 213 KUBOTA - +RX220H 13 XX-0203 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |RX220H|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 214 KUBOTA - +RX220H 13 XX-0270 - ส้ม 20,000 0 -
**หมายเหตุ |RX220H|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 215 KUBOTA - +RX80A 13 XX-0246 - ส้ม 5,000 0 -
**หมายเหตุ |RX80A|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 216 KUBOTA - +RX85 14 XX-0247 - ส้ม 5,000 0 -
**หมายเหตุ |RX85|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 217 KUBOTA - +RX85B 08 XX-0396 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |RX85B|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 218 KUBOTA - +SD160 10 XX-1213 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |SD160|ไม่ต้องจดทะเบียน
V 219 KUBOTA - +SD181 11 XX-0475 - ส้ม 10,000 0 -
**หมายเหตุ |SD181|ไม่ต้องจดทะเบียน